Categorieën
Dit werkt

Slim bezig

Accu-opslag thuis heeft nog niet veel ‘volgers’. Logisch, want er is nog steeds de salderingsregeling die pv-panelen zo lekker betaalbaar maakt. Maar dat feestje is straks over en dan wordt energie opslaan op accu’s lonend. De industrie loopt zich warm en gemeenten ondersteunen proefprojecten. Ook huiseigenaren zijn al slim bezig. Tom de Hoog | CONTEXT schrijft daarover in opdracht van Techniek Nederland.

Slim bezig in Rotterdam

Zo interviewde Tom de Hoog | CONTEXT huiseigenaar Filip van Hoeckel. Hij is is een van de vier inwoners van Rotterdam die meedoet aan een praktijkproef van de gemeente. ‘In mijn woonwijk kwam ik in contact met een expert voor duurzaamheid. Die vertelde mij over dit proefproject voor het plaatsen van accu’s voor energieopslag. Omdat ik sowieso zonnepanelen wilde aanschaffen en het ook de leverancier was die ikzelf al had geselecteerd, besloot ik mee te doen.

Gegevens verzamelen voor versnellen energietransitie

De panelen en de accu’s zijn vorig jaar in mei geplaatst.’ Paul van der Ven, van installateur Solar-Box geeft toelichting op het proefproject: ‘Wij zijn door de gemeente Rotterdam en de Woonwijzerwinkel aldaar gevraagd om voor dit proefproject de installatie te verzorgen. Het doel is om gegevens te verkrijgen over de werking, opbrengst en mogelijkheden van dergelijke systemen. De gemeente Rotterdam verzamelt onder onze leiding de gegevens en analyseert deze voor de betrokken partijen.’ De praktijkproef is een van de 37 projecten die Rotterdam is gestart om de energietransitie te versnellen en wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie.

Lees hier het artikel: ervaring opdoen met energieopslag

Categorieën
Dit werkt

Energiefabriek vermomd als bedrijfsgebouw

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde een trots ontwikkelteam

E-Units Arnhem dakopstelling pv (foto: Geyer)

Op een bedrijventerrein aan de Neder-Rijn in Arnhem staat een gloednieuw energieleverend bedrijfsgebouw te glimmen in de zon. Dat is mooi, want op het dak liggen 2.600 pv-panelen. Niet al die kilowatts zonne-energie zijn direct nodig voor de toekomstige huurders, dus is er accu-opslag voorhanden en een transformator die linkt met het elektriciteitsnet. Binnenkort komen er nog twee windmolens bij en dan kan deze ‘energiefabriek’ volop gaan draaien. Techniek als basis voor een duurzaam verdienmodel.

Samenwerken scoort

Waar komt het idee vandaan? Welke uitgangspunten waren er? Wat bepaalde de keuze voor de techniek? Wat is het verdienmodel? Tijdens een interview met de ontwikkelaar, de technisch specialist en een leverancier van hoogwaardige componenten wordt duidelijk wat samenwerken echt betekent om tot een fraai resultaat te komen.

Idealisten en realisten

Prtojectontwikkelaar Carten Hesz vatte het goed samen: ‘Zet je alleen maar idealisten aan tafel voor een project als dit, dan kom je er niet. Er moet ook een realist zijn die ervoor zorgt dat aan alle voorwaarden voor een economisch haalbaar project wordt voldaan. Dat hebben wij gedaan: Teslandi.Pro en hun partners – o.a. Geyer – hebben de kennis, wij als ontwikkelaar zijn de realist.’

Lees het hele artikel dat werd gepubliceerd in E&W Installatietechniek van Techniek Nederland.

Categorieën
Dit werkt

Het verhaal van de circulaire goudmijn

Co-Founder Niels Wagemaker van Circular Industries
Co-Founder Niels Wagemaker van Circular Industries

Is het een circulaire goudmijn? In het Amsterdamse havengebied staat start-up Circular Industries te trappelen om aan de bak te gaan. Aan bakken vol met afgedankte printplaten wel te verstaan. Daarin zitten namelijk zeer veel waardevolle elementen en materialen. Het gaat om 24 elementen die worden genoemd in de lijst van de Europese Commissie. Die waardevolle – en schaarse – grondstoffen wil men eruit gaan halen volgens een procédé waarover nu nog even zeer geheimzinnig wordt gedaan.

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde Circular Industries co-founder Niels Wagemaker

Welke technologie gaat men inzetten? Hoe staat het met de financiering? Belangrijke vragen die in het verhaal een antwoord krijgen. Wagemaker: “We leggen nog niet uit hoe we het doen, want we willen nog even onder de radar blijven. Wél kan ik melden dat we bewezen én beschikbare technologie (‘proven technologies’) toepassen. Wij zijn dus geen ‘Willie Wortels’ of uitvinders. Dat is een bewuste keuze, omdat je namelijk met bestaande technologie veel sneller van concept naar de markt komt.” Vervolgens gaat hij toch wat verder in op de internationale speurtocht naar de technologie. Ook geeft hij een kijkje in de stand van zaken bij de financiering. Best spannend … Lees de pdf van  het artikel dat werd gepubliceerd in Recycling Management Benelux.

 

Categorieën
Dit werkt

Prachttekst voor prachtlijf.nl

Jonge ondernemer Maaike Karsten startte in 2020 met haar praktijk voor leefstijladvies

Ondernemer Maaike Karsten startte dit voorjaar met haar bedrijf in leefstijladvies. Zij bouwde daarvoor haar eigen website prachtlijf.nl. Tom de Hoog | CONTEXT scherpte de webteksten aan. Waarom? Voor meer sitebezoek en – nog belangrijker – nieuwe klanten voor haar adviespraktijk.

Tekst optimaliseren om gevonden te worden

Tom de Hoog | CONTEXT maakte daarvoor een analyse van zoekwoorden. Die kennis verwerkte ik gericht in de redactieslag met als resultaat lekker leesbare teksten. Daarnaast adviseerde ik over het toepassen van aanbevelingen door klanten. Wat ik zeker niet vergat:  het gebruik van Google-gereedschappen. Meer bezoek is een voorwaarde voor meer klanten.

Mijn bijdrage aan de website van deze jonge ondernemer bestond verder uit het analyseren van sitebezoek. Zo blijkt dat ‘social’ erg goed werkt bij ‘bouwen aan de business’. Het inzetten van social media doet de ondernemer zelf. Zij vestigt de aandacht op de e-books die zij publiceert en als download beschikbaar stelt. Inmiddels wordt het steeds drukker in haar winkel …

Categorieën
Dit werkt

Circulair inkopen door gemeentes

Voorbeeld van duurzame & circulaire keuzes. Bushokje met sedum dak in de gemeente Utrecht (foto: gem. Utrecht)

Recent publiceerde platform Duurzaam Gebouwd mijn artikel over de praktijk van circulair inkopen door gemeentes. Waar staan ze? Wat zijn de keuzes? Hoe kunnen een volgende stap zetten.

Verrassende voorbeelden van circulair inkoop kwamen boven water in de interviews die ik hield. Met wethouders van 3 gemeentes aan het woord wordt duidelijk waar de accentverschillen liggen en wat de ambities zijn.

Wat zijn de ambities? Enkele citaten

Wethouder Ap Reinders (Haarlemmermeer): “Per jaar willen we minimaal twee contracten voor grotere projecten, die aantoonbaar circulair worden ingericht.”

Wethouder Klaas Verschuure (Utrecht): “Het nieuwe college dat vorig jaar aantrad, heeft onlangs de doelstelling verhoogd naar 33% circulaire inkoop in 2022. Dit betekent eigenlijk dat we in  kansrijke sectoren 100% circulair moeten gaan inkopen.”

Wethouder Elly van Wageningen (Lelystad): “Binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) kunnen we inkoopkracht ontwikkelen, dus we zien de voordelen van de schaalvergroting. Zo volgen we de uitwerking van de inkooppakketten en passen dit waar mogelijk toe in de eigen inkoopprocedure. Nu al vragen we voor alle aanbestedingen een paragraaf duurzaamheid en circulariteit”

Lees  mijn artikel

Categorieën
Dit werkt Journalistieke producties

Doekle Terpstra over de transitie

Tom de Hoog interviewt Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland (foto: Robert Tjalondo)

De voorzitter van Techniek Nederland ziet een zonnige toekomstvoor de technische sector. Er drijven echter wel wat donkere wolken zijn blikveld binnen.

Tom de Hoog | CONTEXT sprak uitgebreid met hem over techniek, installateurs, opleidingen en wat er nodig is om Nederland te verduurzamen. Heel fijntjes merkt Terpstra op dat de installatiequote toeneemt en inmiddels al tussen de 40 en 50 procent bedraagt en dat het aandeel van de klassieke aannemerij daardoor afneemt. Met andere woorden:  het belang van techniek bij elk bouwproject groeit.

Om die groei aan te kunnen zijn goed opgeleide mensen nodig en daar verschijnt een donkere wolk. Er is een dramatisch tekort aan jonge vakmensen. Om de instroom daarvan te bevorderen zet Techniek Nederland samenwerkingsverbanden op tussen bedrijven en opleidingen. Ook meldt hij de ontwikkelingen rond de ‘hybride docent’ die met een been in het bedrijfsleven staat en met het andere in het onderwijs.

Natuurlijk komen ook visies en vergezichten aan bod. Dat verwacht je ook van de voorzitter van de grootste techniekclub in ons land.

Lees het volledige artikel

Categorieën
Dit werkt Concept, copy en meer

Brugboek en Brugweb voor groep 8’ers

Brugboek schooljaar 2018-2019
Brugboek schooljaar 2018-2019

Brugboek – en brugweb – zijn helemaal voor leerlingen van groep 8 in de regio Zuid-Kennemerland. Sinds 1997 krijgen aankomende bruggertjes in deze regio het Brugboek na de herfstvakantie. Daarin lezen ze alles over hun overstap naar het voortgezet onderwijs. De bedenkers en makers van Brugboek en de aanverwante materialen zijn Jean-Paul Mombers (vormgever) en Tom de Hoog (tekst). In 2017 verscheen de jublleum-editie met een speciaal logo: 20 jaar Brugboek!

Dit schreef de voorzitter van de begeleidingscommissie over het jubileum:

Twintig jaar Brugboek is echt een mijlpaal in onderwijsland. Zo is Brugboek elk jaar weer een geweldige steun bij de schoolkeuze van leerlingen die de grote overstap van basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs maken. Veel leesplezier met deze jubileumuitgave!

Daan Nieuwenhuizen
Voorzitter Begeleidingscommissie Brugboek

Inmiddels een jubileum met Brugboek?
Jean-Paul Mombers: “Dat lijkt er wel op. Eind 1996 zijn Tom de Hoog en ik aan de slag gegaan in opdracht van de toenmalige Kennemerkring van Schoolleiders (KKvS) bij monde van Jaap Schlötjes, destijds rector van vo-school Sancta Maria. Hij is inmiddels met pensioen maar het zetje dat hij heeft gegeven aan deze vorm van informatieverstrekking laat het nog steeds rollen.”

Tom de Hoog: “Schlötjes nodigde Jean-Paul als vormgever uit om zijn blik eens te laten gaan over het voorlichtingsboekje ‘Studiemogelijkheden na de basisschool’. Jean-Paul zag al gauw in dat alleen een andere vormgeving niet goed genoeg zou zijn, ook de teksten waren niet optimaal en weinig toegankelijk. We kregen te horen dat men voor een keuze stond: iedere vo-school weer voor zich of deze gezamenlijke voorlichting beter en sterker neerzetten in de regio, waardoor alle scholen konden besparen op promotionele kosten.”

poster 1 brugboek-campagne 2016
poster 1 brugboek-campagne 2016

Hoe kwamen jullie op ‘Brugboek’?
Jean-Paul: “We mochten een voorstel ontwikkelen dat de KKvS zou helpen dat besluit te nemen. Best spannend dus, want het is natuurlijk een kritisch gezelschap dat naar je concepten gaat kijken. We onderzochten eerst wat nu eigenlijk de belangrijke momenten zijn voor een leerling in groep 8 van de basisschool bij die overstap naar het voortgezet onderwijs. Zo kwamen we op het idee om posters te maken die die momenten markeren. Dat zijn de verschijning van het voorlichtingsboekje, het bezoeken van Open Dagen van vo-scholen en de inschrijving. Vervolgens zijn we naar andere zaken gaan kijken die bij deze voorlichting het verschil kunnen maken.”

Tom : “Ik wilde een centraal en herkenbaar thema of slogan om alles aan te verbinden. Iets dat in de hoofdjes van die twaalfjarige Haarlemmertjes en hun ouders zou blijven hangen. Daaruit is ‘Brugboek’ geboren. In het woord ‘Brug’ zoals ik het hier gebruik, zitten drie betekenissen: ‘de ‘brug’ die je als kind overgaat naar je toekomst, je wordt bij die overstap ‘brugger’ dat is twee en dan de ‘brugklas/brugperiode’ die je betreedt in het eerste jaar op de vo-school. We presenteerden onze ideeën en zoals dat heet ‘de rest is geschiedenis’. De KKvS koos voor onze aanpak we konden het gaan uitwerken. Daarbij koos ik er eerst ook voor om de algemene teksten op twee niveaus te schrijven: voor ouders en voor de kinderen. Naderhand is deze aanpak verlaten toen uit onderzoek naar de waardering van Brugboek bleek dat de tekststijl voor kinderen van groep 8 volstond voor alle doelgroepen. Helder, compact en informatief zijn, daar gaat het om. Dat geldt ook voor teksten de deelnemende scholen alhoewel daar het wervende element ook in zit. We zien dat dat steeds beter uitpakt.”

poster 2 brugboek-campagne 2016
poster 2 brugboek-campagne 2016

Is er veel veranderd sinds de eerste editie?
Jean-Paul: “We werken met een geplande verandering in het visuele concept. Dat doen we voorzichtig om niet te verliezen wat is opgebouwd. Wel is een aantal jaren terug de foto die we gebruiken voor de voorplaat van Brugboek opnieuw geschoten. Ten eerste waren op de oorspronkelijke foto uit begin 1997 kinderen te goed herkenbaar. Die waren zoveel jaar later ook geen kind meer, dus daar kwamen opmerkingen over. Belangrijker was dat de oorspronkelijke foto te statisch overkwam. Tom en ik wilden meer actie en kinderen echt die brug over zien gaan. Dat we in Haarlem prachtige bruggen over het Spaarne hebben is daarbij een leuk extraatje. Nu rennen de kinderen over de brug. Elke uitgave pas ik het kleurschema aan om weer een frisse en opvallende presentatie te krijgen. De meest recente editie is full colour.”

Tom: “Zo kwamen we naderhand ook op ‘Brugweb‘ voor de website, die in 2015 ook geheel is vernieuwd en responsive is gemaakt. De site vervult een specifieke rol met links naar vo-scholen, plattegronden en een vragenlijst die groep 8’ers kunnen aanmaken en downloaden. Daar wordt goed gebruik van gemaakt. Vanaf najaar 2017 bevat bruwgweb ook een selector voor kiezen van schoolsoort en schoolprofiel. Met een poll in de website meten we de mening van de aanstaande bruggertjes over Brugboek, Brugweb en de stap naar de brugklas. Zo weten we in welke mate kinderen er erg tegenop zien of het juist leuk vinden om naar het vo te gaan.”

poster 3 brugboek-campagne 2016
poster 3 brugboek-campagne 2016

Hoe zit het nu eigenlijk productioneel in elkaar?
Jean-Paul: “Elk jaar maken we een planning samen met het team dat ons aanstuurt en ons input geeft. Aan hen leggen we ook de kleurvoorstellen en ontwerpen voor. Deze begeleidingscommissie is in de loop van de tijd regelmatig van samenstelling veranderd, je zou kunnen zeggen dat Tom en ik de constante factor zijn.”

Tom: “Uitgaande van de planning starten we medio mei de communicatie met de deelnemende vo-scholen. Zij worden uitgenodigd tekst en beeld in te zenden uitgaande van een vast ‘format’. Wat zij aanleveren nemen we door en maken we op. Dat zien de deelnemers – na de grote vakantie – terug als pdf met ook de lijst van voorlichtingsmomenten waar zij aan deelnemen en die ze zelf organiseren. Na een correctieronde gaat dan het geheel naar de drukker. ”

poster 4 brugboek-campagne 2016
poster 4 brugboek-campagne 2016

Jean-Paul: “Daar bekijken we de proeven en stellen we zaken bij als dat nodig is. Kort voor de herfstvakantie krijgt de verdeler in de regio alle materialen van de drukker. Vervolgens levert hij alles in de vorm van pakketten aan de basisscholen in de regio, een behoorlijke klus. De planning luistert nauw want de aanlevering aan de basisscholen moet weer ruim voordat de voorlichting vanuit de vo-scholen begint. Intussen zorgen wij dat ook Brugweb weer helemaal actueel is. Daarmee is de cirkel rond en kunnen we op naar een volgend Brugjaar!”