Woningen waar mensen over vijftig jaar nog graag in wonen

Bouwopgave is meer dan aantallen

Gedeputeerde Anne Koning – provincie Zuid-Holland in gesprek met Tom de Hoog

Dat zegt gedeputeerde Anne Koning van de provincie Zuid-Holland als haar wordt gevraagd wat de inzet is van de recent geformeerde Coalitie toekomstbestendig bouwen. Inmiddels hebben zich al meer dan veertig organisaties en bedrijven aangemeld en nieuwe deelnemers haken nog steeds aan. Wat maakt dat deze coalitie het verschil gaat maken bij de grote opgave voor woningbouw in Zuid-Holland? In ons land gaat het vaak alleen over de aantallen woningen die op korte termijn gerealiseerd moeten worden om aan de grote vraag te voldoen. Anne Koning benadrukt dat toekomstbestendige kwaliteit een voorwaarde is. “Zuid-Holland heeft een handtekening gezet onder het invullen van een kwart van de Nederlandse bouwopgave. Dat gaat over ruim 235 duizend woningen. Dat aantal kunnen we halen met de hulp van partners zoals die in de coalitie zijn opgenomen. We kunnen het dan wel hebben over aantallen, maar het gaat vooral over het fixen van problemen. Dat heeft alles met toekomstbestendigheid te maken. We willen woningen bouwen waar mensen over vijftig jaar nog graag in wonen.”

Beter bouwen dan de bouwnorm

Koning vindt dat er ‘boven de norm’ gebouwd moet gaan worden en dat zij op zoek is naar juist die extra’s waarvan mensen zeggen ‘dat kan niet betaald worden’. Daarvoor kijkt zij uitdrukkelijk naar de total cost of ownership als methode. “Ik zie wel vaak dat er wordt neergelegd dat er te veel eisen zijn en dat het geld er niet is. Toch denk ik dat het uit moet kunnen als je de hele looptijd van een woning en alle aspecten meeneemt bij de kosten en baten, inclusief de maatschappelijke kosten als de gezondheidswinst en een lagere energierekening voor de bewoners. Als mensen het gevoel hebben dat financieringssystemen in de weg zitten, moet je met elkaar overleggen hoe dat wel kan lukken.”

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde Anne Koning in december 2022 over de coalitie toekomstbestending bouwen.

Lees het artikel op platform Duurzaam Gebouwd