Afval bestaat niet

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde Gertjan de Waard van de HVC groep

Gertjan de Waard, directeur inzameling van de HVC Groep, heeft het bij voorkeur over ‘grondstofstromen’. De inzameling en vervolgens het sorteren en verwerken van huishoudelijk afval gebeurt steeds effectiever en levert waardevolle grondstoffen op. Daarnaast exploiteert de HVC groep energiebronnen en levert het energie en warmte aan afnemers.

Afval bestaat (bijna) niet meer. Foto: Hendrik van de Vijve
Afval bestaat (bijna) niet meer. Foto: Hendrik van de Vijver

“We zijn een afvalverwerkingsbedrijf én een energieleverancier gericht op hergebruik”, meldt De Waard. “Ooit zijn we ontstaan om een probleem met dioxine-emissie in de regio Alkmaar op te lossen. Dat is gelukt, want In de huidige verbrandingsinstallatie worden vrijwel alle schadelijke stoffen afgevangen.” Op de vraag waar de HVC Groep als overheidsbedrijf nu staat, gaat De Waard uitgebreid in.

“We hebben een groot aantal aandeelhouders. Dat zijn 44 gemeenten en zes waterschappen. Onze aandeelhouders verplichten zich ertoe dat zij de brandbare afvalstroom en GFT-afval aan ons aanleveren. Dan zijn er ook nog gemeenten die naast het verwerken van afval andere diensten bij ons inkopen. dat kan inzameling zijn, maar ook beheer van taken in de openbare ruimte. Dat doen we in 27 van de 44 aandeelhoudende gemeenten.”

 

Lees het complete interview dat werd gepubliceerd in Recycling Management Benelux, mei 2021.