Het verhaal van de circulaire goudmijn

Co-Founder Niels Wagemaker van Circular Industries
Co-Founder Niels Wagemaker van Circular Industries

Is het een circulaire goudmijn? In het Amsterdamse havengebied staat start-up Circular Industries te trappelen om aan de bak te gaan. Aan bakken vol met afgedankte printplaten wel te verstaan. Daarin zitten namelijk zeer veel waardevolle elementen en materialen. Het gaat om 24 elementen die worden genoemd in de lijst van de Europese Commissie. Die waardevolle – en schaarse – grondstoffen wil men eruit gaan halen volgens een procédé waarover nu nog even zeer geheimzinnig wordt gedaan.

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde Circular Industries co-founder Niels Wagemaker

Welke technologie gaat men inzetten? Hoe staat het met de financiering? Belangrijke vragen die in het verhaal een antwoord krijgen. Wagemaker: “We leggen nog niet uit hoe we het doen, want we willen nog even onder de radar blijven. Wél kan ik melden dat we bewezen én beschikbare technologie (‘proven technologies’) toepassen. Wij zijn dus geen ‘Willie Wortels’ of uitvinders. Dat is een bewuste keuze, omdat je namelijk met bestaande technologie veel sneller van concept naar de markt komt.” Vervolgens gaat hij toch wat verder in op de internationale speurtocht naar de technologie. Ook geeft hij een kijkje in de stand van zaken bij de financiering. Best spannend … Lees de pdf van het artikel dat werd gepubliceerd in Recycling Management Benelux.