Doekle Terpstra over de transitie

Tom de Hoog interviewt Doekle Terpstra, voorzitter Techniek Nederland (foto: Robert Tjalondo)

De voorzitter van Techniek Nederland ziet een zonnige toekomstvoor de technische sector. Er drijven echter wel wat donkere wolken zijn blikveld binnen.

Tom de Hoog | CONTEXT sprak uitgebreid met hem over techniek, installateurs, opleidingen en wat er nodig is om Nederland te verduurzamen. Heel fijntjes merkt Terpstra op dat de installatiequote toeneemt en inmiddels al tussen de 40 en 50 procent bedraagt en dat het aandeel van de klassieke aannemerij daardoor afneemt. Met andere woorden:  het belang van techniek bij elk bouwproject groeit.

Om die groei aan te kunnen zijn goed opgeleide mensen nodig en daar verschijnt een donkere wolk. Er is een dramatisch tekort aan jonge vakmensen. Om de instroom daarvan te bevorderen zet Techniek Nederland samenwerkingsverbanden op tussen bedrijven en opleidingen. Ook meldt hij de ontwikkelingen rond de ‘hybride docent’ die met een been in het bedrijfsleven staat en met het andere in het onderwijs.

Natuurlijk komen ook visies en vergezichten aan bod. Dat verwacht je ook van de voorzitter van de grootste techniekclub in ons land.

Lees het volledige artikel