Onderzoek naar informatiebehoefte onder verwijzers

Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie wilde verwijzers beter informeren over de (behandel) mogelijkheden van de organisatie en de bereikbaarheid. Verstandig was dat men de wensen van de doelgroep vooraf in kaart wilde laten brengen om zo het communicatiemiddel daarop te kunnen laten aansluiten. De informatiebehoefte onderzoeken was de opdracht. Tom de Hoog zette het onderzoek op, nam de interviews af en rapporteerde.

Onderzoek om Triversum toegankelijker te maken voor verwijzers

Door face-to-face interviews af te nemen, kreeg ik inzicht in de wensen van de verwijzers aangaande informatie over Triversum. Op basis van die informatie kon een overzichtelijke folder worden gemaakt, waarvoor ik de tekst schreef. Deze eenvoudige folder bevat een heldere en compacte uiteenzetting over diensten, specialisaties, locaties en bereikbaarheid. Zo kunnen huisartsen, GGZ-medewerkers en andere verwijzers voortaan direct de juiste actie nemen als ze met Triversum in contact willen treden.