Nieuws over het steuntje in de rug voor jongeren

Tekst voor een goede zaak, want Stichting Z11 Jongerencoaching geeft jongeren die moeite hebben de juiste weg naar hun toekomst te vinden een steuntje in de rug. Dat doen vrijwilligers die zich als coach aanmelden. Zij begeleiden jongeren in Noord-Kennemerland een bepaalde periode en helpen hem of haar met zaken als afspraken maken en je daaraan houden, motivatie om te leren, verstandig gebruik van sociale media en het omgaan met problemen in de gezinssituatie. Noem het hulpverlening ‘light’, feit blijft dat inmiddels tientallen jongeren richting hebben kunnen geven aan hun toekomst dankzij het ruggensteuntje dat een Z11-jongerencoach hen gaf.

Informeren, motiveren en attenderen

Digitale nieuwsbrieven zijn een uitstekend middel om specifieke doelgroepen te informeren en te enthousiasmeren. Dat geldt de interne doelgroepen van Z11 Jongerencoaching, de vrijwilligers op het stafbureau, de projectleider en de coaches. Dat geldt ook de externe doelgroepen als beleidsmakers, landelijke projectleiders en de schoolcontacten in de vorm van schoolbesturen en zorgcoördinatoren. Ik verzamel en (her)schrijf Рals vrijwilliger Рde input voor de nieuwsbrieven en maak daarvan een lekker lezend tekstproduct.