Nebo in het nieuw

28 juli 2014 markeerde de lancering van de vernieuwde website van Het Huis Nebo. Tom de Hoog | CONTEXT schreef voor dit project de nieuwe webcontent met oog voor – naasten van – de (toekomstige) bewoners en de professionals die er werken.

Het doel van de vernieuwing van de website is dat ouderen die er wellicht komen wonen en revalidanten informatie over het Huis Nebo snel kunnen vinden. Zo zijn voor bewoners en omwonenden de wekelijkse activiteiten voortaan makkelijk te vinden via het overzicht op de homepage. Maar ook voor wie benieuwd is naar zorgdiensten voor wijkbewoners is de website een aanrader.

De vormgeving van de website is in lijn met de recent vernieuwde Bronovo-website. Beide websites kwamen tot stand in nauwe samenwerking met alle medewerkers en input van patiënten en cliënten.

Interviews met zorgprofessionals mede de basis voor webcontent

Vernieuwing is ook iets wat in de dagelijkse praktijk speelt van de zorgprofessionals die in het Huis Nebo werken. Hun verhaal daarover wilde ik graag terugzien op de site en dus heb ik een aantal van hen geïnterviewd. In de quotes die ik gebruikte komt dat terug. Daarnaast bevat de website uiteraard veel feitelijke informatie op over hoe een verpleeghuis werkt en voor wie het bestemd is. Dat Nebo ook als ‘huis’ in de wijk een rol speelt is nu ook goed naar voren gekomen. Dit alles maakte het schrijven van deze webcontent tot een geweldig leuk project. Het Huis Nebo staat als een huis!