Categorieën
Dit werkt Journalistieke producties Webcontent

NeroZero in de Top 5 van Duurzaam Gebouwd

Recent maakte Tom de Hoog | CONTEXT een verslag van een ‘open huis’ met rondleiding. Het betreft de NeroZero woning die door TNO en Koppen Bouwexperts is ingericht om duurzame innovaties bij elkaar te brengen. En woning als laboratorium. Doel is om de losstaande techniek met elkaar te verbinden en zo een maximaal effect te bereiken.

Leuk om te schrijven, nog fijner is dat het gelezen wordt

Een verslag van een samenkomst van techneuten is heel aardig om te maken. Nog leuker is het als dat verslag goed gelezen wordt. Online stond het artikel in oktober 2018 op het platform duurzaam gebouwd. Het behoort tot de top 5 van best gelezen artikelen die maand  bevestigde het platform mij.

Lees het artikel ‘NeroZero huis lacht als het pluis is

Categorieën
Journalistieke producties

Schrijven voor Magentazorg magazines

Schrijven voor het web of schrijven voor papier. Niet altijd heeft het scherm de voorkeur voor communiceren. Zo kiest Magentazorg ervoor belangrijke informatie over de transitie in de zorg in de vorm van een gedrukt magazine te verspreiden. Er zijn magazines voor medewerkers, voor bewoners en cliënten en naasten en voor wat we ‘stage-holders’ noemen.

Papier leest lekker

Het vertrouwde format van een papieren magazine leent zich goed om complexe informatie in één oogopslag goed te presenteren (bijvoorbeeld een poster met een routekaart van projecten als insert). Daarnaast artikelen over de diverse vormen van zorgverlening: woonzorg en wijkzorg.

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde medewerkers, bewoners en familieleden en schreef diverse artikelen voor het magazine WIJZ van Magentazorg. Ook verscheen ‘U doet ertoe‘, een magazine voor de buitenwacht. Met veel lekker leesbare verhalen over de hoe zorg mensen helpt de kwaliteit in hun leven waar mogelijk te behouden.

Lekker leesbaar schrijven

Informatie verstrekken is nuttig, maar lezen moet leuk blijven. De vorm, de compositie van een tekst is waar het om gaat. Uit een interview van bijna een uur ontstaat een artikel dat bijvoorbeeld in 800 woorden het hele verhaal – herkenbaar voor de geïnterviewde – vertelt.

Dat betekent keuzes maken en de volgorde zo kiezen dat een logische opbouw ontstaat en er evenwicht in het verhaal zit. En, dat belangrijke punten in de tekst naar voren komen. Iedereen die interviews afneemt weet dat de volgorde van het interview anders is dan de presentatie in het daaruit voortkomende artikel. Dat is wat tekstschrijven een creatief beroep maakt.

Tekstschrijven is dus meer dan (zoekmachine)woorden aan elkaar rijgen om zo ‘gevonden te worden’. Bovendien, het gaat om echte interesse in het onderwerp en dus verdiept Tom de Hoog | CONTEXT zich in de achtergronden. Zo ontstaat de balans tussen informatief en lekker lezen. En, is dat niet precies wat de lezer verwacht?

Categorieën
Dit werkt Concept, copy en meer Webcontent

Communicatie Z11 krijgt nieuwe impuls

Stichting Jongerencoaching Z11 had duidelijk een nieuwe impuls nodig in de presentatie. De huisstijl, website en diverse andere communicatie-uitingen vertoonden slijtage en dus was een opfrisser nodig. Daarbij was er de wens om ook meer te laten zien wat Z11 kan betekenen voor jongeren die een steun in de rug kunnen gebruiken.

Nieuwe formulering van de visie en missie Z11

Het bestuur van Z11 was op zoek naar een puntige herformulering van de uitgangspunten. Tom de Hoog | CONTEXT hielp bij het herformuleren van de visie en missie. Die staan nu iedereen weer scherp voor ogen en onderschrijven de maatschappelijke waarde van Z11.

Nieuwe website met focus op doelgroep

Z11 website
Z11 website

De oude website probeerde naast de jongeren ook allerlei ‘stakeholders’ te bereiken met informatie over Z11. Multisporenbeleid dat niet werkt. De nieuwe website heeft focus en is primair gericht op jongeren.  Jonge mensen die met vragen zitten over zichzelf en hun toekomst, maar wel gemotiveerd zijn om hun problematiek aan pakken.

Voor deze jongeren heeft Z11 een grote groep goed getrainde en van VOG’s voorziene coaches. Dat verhaal wordt nu vertelt met direct op home een aantal minicases die vertellen wat Z11 in de praktijk ontmoet bij jongeren. De tekst nam Tom de Hoog | CONTEXT onder handen, in nauwe samenwerking vormgever Mirella Stoop van MOS Reclame, net als Tom ook actief als vrijwilliger voor Z11.

Video laat zien hoe Z11 het verschil kan maken

video voor Z11
video voor Z11

Een andere manier om nog meer te laten zien en spreken wat Z11 doet en hoe dat in zijn werk gaat is een video die jo9ngeren en coaches toont. Dat idee is door Tom de Hoog | CONTEXT bedacht en in een scenario uitgewerkt dat vervolgens door studenten van die Media Academie Amsterdam gerealiseerd. Met deze video kan een communicatieprogramma gestart worden dat middels social media Z11 onder ogen van velen brengt. Dat is voor de opvolgers van Tom de Hoog, want die stopt na 5 jaar inzet voor Z11 in december 2016. Dus wie zich geroepen voelt het estafettestokje over te nemen … meld je via info@z11jongerencoaching.nu.

Categorieën
Journalistieke producties Webcontent

Interviews voor De Week Van …

Wat maakt de week?

In  2015 en 2016 maakte Tom de Hoog voor het platform Duurzaam Gebouwd onder de titel ‘De Week Van …’ interviews met opinieleiders en innovators in de duurzame bouwwereld. Bekende mensen uit de sector volgde ik een week in hun drukke bestaan en dat levert lezenswaardige weekoverzichten op.

Andy van den Dobbelsteen
Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability en afdelingsvoorzitter van Architectural Engineering + Technology TU Delft is vaak buiten onze landsgrenzen.

Dicht op de agenda

Het regelen van zo’n week is bij deze drukbezette duurzame Nederlanders echt een kwestie van doorzetten. De beloning is dat deze mensen je zonder grote beperkingen toelaten voor een weekje in hun wereld. Bij hun vergaderingen, hun presentaties, hun overleggen en ook hun visies met je delen.

Hoe opvallend toegankelijk zijn deze mensen die zich inzetten voor de verduurzaming van alles wat met de gebouwde omgeving te maken heeft in ons land.

Categorieën
Journalistieke producties

De Duurzame Scholenlening voor scholen in monument

De Duurzame Scholenlening van het restauratiefonds is net geïntroduceerd en daarover is dus een mooi verhaal te maken. De mannen achter dit project hebben er beslist tekst over en maken helder voor wie dit type laagrentende lening is bestemd. Het is een typisch voorbeeld van inspelen op een belofte in de markt. Scholen die in monumentale panden zijn gehuisvest hebben de grootste moeite om de energiekosten omlaag te krijgen. Vanuit een historisch perspectief zijn zonnepanelen op het dak vrijwel altijd uitgesloten.

Toch is er meer mogelijk dan je zou denken en de investering in energiebesparende maatregelen kan de lening bij het restauratiefonds goeddeels compenseren. Als je maar de tijd krijgt. En die tijd krijgen scholen in een monument van deze aanbieder. Daarbij, een monument blijven gebruiken is op zich al duurzaam natuurlijk.

Monumentaal & duurzaam kan samengaan

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde Hans Jacobs (l) en Bernard Brons (r) over de Duurzame Scholen-lening
Hans Jacobs (l) en Bernard Brons (r) zijn ervan overtuigd dat de Duurzame Scholen-lening het verschil kan maken bij verduurzamen van monumentale scholen

Het interview dat ik afnam over de Duurzame Scholenlening vond plaats op de locatie van het restauratiefonds in Hoevelaken. En, dus in het monumentale pand waarin men nu nog is gevestigd. Mijn interview over de mogelijkheden die scholen gevestigd in monumentale panden hebben om tegen aantrekkelijke voorwaarden geld te lenen om te kunnen verduurzamen is hier te vinden op www.duurzaamgebouwd.nl.

Tom de Hoog | CONTEXT deed het interview, schreef het artikel en maakte de foto bij het tekst.

Categorieën
Journalistieke producties

E-learning voor KNX-certificering is doorbraak

Eric en Jos Zwemmer van Instaver Systems zorgen voor doorbraak met e-learning voor KNX-certificering
Eric en Jos Zwemmer van Instaver Systems zorgen voor doorbraak met e-learning voor KNX-certificering

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde Eric en Jos Zwemmer van Instaver Systems.  Hun Globalvizion e-learning voor KNX-certificering is een doorbraak voor de E- en W-installateurs die wel de kennis willen verwerven, maar niet vele uren in een leslokaal willen of kunnen doorbrengen. Ook leerlingen in het techniekonderwijs gaan met KNX e-learning kennismaken.

Eric Zwemmer: “We zijn geheel georiënteerd op KNX. We ontwerpen de software, verzorgen de implementatie en leveren KNX-hardware. Echt alles tot aan het installeren, want dat doet de installateur zelf. We hebben afnemers in heel Nederland en daarbuiten.” Met de opleidingen richt Instaver Systems zich op installateurs en grotere eindgebruikers met gecertificeerde KNX-cursussen in Nieuw-Vennep of op locatie. Nu maakt Instaver de stap naar het virtuele leslokaal met Globalvizion e-learning.

Gecertificeerde KNX-cursussen

“Wij waren al vroeg actief met EIB/KNX-cursussen en opleidingen voor professionals. Eigenlijk waren we er zelfs wat te vroeg mee in de jaren negentig. Enkele jaren terug hebben we de draad weer opgepakt omdat er veel vraag ontstond naar goede opleidingen”, aldus Eric Zwemmer. “KNX is immers de standaard voor bussystemen in gebouwautomatisering. Wij geven die cursussen voor het KNX-certificaat. Dat doen we op onze locatie in Nieuw-Vennep of op locatie. Ons practicum is mobiel en dat kunnen we overal mee naartoe nemen. We merkten wel dat professionals het lastig vinden om veel tijd te stoppen in cursusdagen. Dat valt moeilijk te combineren met het werk en dan haakt men af. Daarover raakten we in gesprek met Erik Nijhof van InstallatieWerk en zo is eigenlijk het idee voor e-learning ontstaan.”

Samenwerken met InstallatieWerk

Bij Installatiewerk, een opleider met een groot aantal vestigingen in Nederland, ziet men de ontwikkeling van Globalvizion e-learning door Instaver als een belangrijke stap. Kennis verwerven over KNX en ook het afsluitende certificaat behalen wordt zo bereikbaarder voor grotere groepen studenten. Ook de praktijkopleiders van InstallatieWerk kunnen voordelen hebben bij e-learning in het kader van bijscholen. Erik Nijhof, directeur Noord, Oost en Flevoland, zegt daarover: “Er was duidelijk behoefte aan een methode die KNX-kennis toegankelijk maakt voor leerlingen op niveau 3. Bij de ROC’s blijft KNX toch te veel onderbelicht. Dat kan ook niet anders gezien het brede pakket dat zij aanbieden. Met KNX basiscursus in de vorm van e-learning kunnen we leerlingen de kennis meegeven die de bedrijven vragen. Want die vraag ligt er duidelijk, domotica wordt steeds belangrijker. Dat we met Instaver graag samenwerken heeft alles te maken met hun onafhankelijke opstelling. De open cursussen die zij bieden zijn niet fabrikantgebonden en dat maakt ze extra waardevol. In het najaar gaan we met Instaver de pilot draaien voor de Globalvizion e-learning. Dat doen we onder meer met onze praktijkopleiders die zo tevens de nodige KNX-kennis opdoen. Het ligt dan in bedoeling om in voorjaar 2016 de e-learning breed te introduceren. We hebben veel vertrouwen in Globalvizion e-learning, ook al omdat Instaver als systemintegrator de technische ontwikkelingen van KNX op de voet volgt en die kennis in de cursussen toepast.”

Kort maar gedegen ontwikkeltraject

Bij het opzetten van het KNX-e-learningprogramma is Instaver niet over een nacht ijs gegaan, ook al is men in zes maanden van idee tot product gekomen. Met veel facetten is rekening gehouden om zo een compleet mogelijke en tevens KNX-gecertificeerd e-learningtool op te leveren. Eric Zwemmer: “De eerste gedachte was een e-learning practicum, maar gaandeweg vonden we dat er ook een examen deel moet uitmaken van het programma. Onze reguliere cursus is gecertificeerd door de KNX Association en dat willen we voor e-learning ook graag. Dus wij passen ons geheel aan de wensen van hen aan. Dat houdt in dat dat examen deel gaat uitmaken van Globalvizion e-learning. Per hoofdstuk passen we een vragenset over de theorie toe als voorwaarde voor toegang tot een volgende module. Overigens moet men voor het afsluitende examen nu nog wel naar een gecertificeerd KNX-trainingscentrum om daar met de ‘harde’ componenten te werken Alleen zo kan het officiële KNX-certificaat behaald worden wat recht geeft op het gebruik van het partnerlogo.”

Webbased

De kennis over het opzetten van een e-learningtool heeft Instaver verkregen middels een medewerker die vanuit zijn hbo-informaticastudie al veel met dergelijke programma’s te maken had. Door dat te vertalen naar een cursusopzet voor KNX ontstaat nu een unieke mogelijkheid om ‘op afstand’ deze specialistische kennis te verwerven. Eric Zwemmer: “Een onderdeel van de oriëntatie was bijvoorbeeld de keuze van het ontwikkelplatform. Er is veel aan de markt, maar ons team koos voor combinatie van open source-oplossingen. Voor de cursist is het belangrijk om te weten dat onze e-learning op het web draait onder Windows en de andere platformen. De interface heeft veel aandacht gekregen en zal nog door een gespecialiseerde dienstverlener worden gefinetuned voordat de KNX-certificering plaatsvindt. Daarnaast is er een functie waarbij een stem de lesstof en/of vragen voorleest, een verplichting vanuit de KNX Association.” Ook voor dataopslag zijn de nodige maatregelen getroffen en kan het data center waar Instaver mee samenwerkt snel opschalen. Eric Zwemmer: “Of het nu gaat om vierhonderd of vierduizend cursisten maakt niet uit. Ons data center kan dat aan.”

Over de grens?

“In Nederland zijn meerdere KNX-opleiders en –trainers, die kunnen straks op zeer aantrekkelijke condities onze e-learning inzetten voor hun cursisten”, aldus Eric Zwemmer. Jos Zwemmer vult aan: “Wij stellen we dit platform onder het Globalvizion -label ook beschikbaar aan samenwerkende ‘concullega’s’ en gecertificeerde trainingscentra in Nederland en daarbuiten. Ons doel is om KNX te promoten en nog groter te maken.” Ook uit de ons omringende landen en zelfs vanuit andere werelddelen is er belangstelling voor het KNX-e-learningconcept van Instaver. Eric Zwemmer: “Er komen anderstalige versies, want we kijken verder dan Nederland. We weten dat er in de wereld enkele andere partijen ook bezig zijn met e-learning, maar die doen dat op een andere manier. De KNX Association heeft ons verzekerd dat wij voorlopers zijn op het gebeid van KNX e-learning. We zijn ook de eerste aanbieder die online gaat met dit e-learning tool voor de KNX-community. De requirements van de KNX Association geven daarbij onder meer aan dat er een e-learningsysteem een helpdesk moet bieden, die minimaal twee uur per dag online is en communiceert in de voertaal van de cursus. Dus bieden we live support. In Nederland is dat geen punt, maar als je de bijvoorbeeld de Amerikaanse of Chinese markt wil bedienen, heb je met grote tijdverschillen en met meerdere talen te maken. Daar studeren we op.”

Minder tijd en geld

Globalvizion e-learning is onafhankelijk van fabrikanten opgezet, maar zal in de toekomst ook op producttrainingen op maat kunnen leveren. Dat zal niet direct bij de start gebeuren, maar wordt na de introductiefase een volgende stap. Diverse partijen hebben Instaver al gepolst voor het ontwikkelen van een module op maat. Jos Zwemmer: “Wij krijgen vaak vragen van cursisten over componenten van een bepaald merk. Bijvoorbeeld het aanpassen van parameters in een actor. Juist ook dat soort vragen kan je perfect ondervangen met een cursus op maat, dus rondom het specifieke product van een fabrikant.” Voor Eric Zwemmer is het helder: “We komen met een goed pakket, daar zijn we van overtuigd. Het volgen ervan kost ongeveer 30 uur en dan wel op het moment dat de cursist dat uitkomt. En dat kan aantrekkelijker zijn dan vijf dagen achter elkaar op locatie een cursus volgen. Daarbij, als een cursusgang oude stijl – dus op locatie – rond de 1300 euro kost, inclusief examen, dan zal Globalvizion e-learning minder dan de helft gaan kosten. Ik denk dat we daarmee een zeer interessant aanbod hebben voor de E-W-installateur die een KNX-certificering wil verwerven.”

Dit artikel verscheen in Elektropraktijk 2015 nummer 5; foto: Tom de Hoog | CONTEXT