Ridderkerk op naar circulaire samenleving

Tom de Hoog | CONTEXT interviewt Joyce Rombouts (midden) en Suzan Steehouwer (r) over de stappen naar een circulaire samenleving in Ridderkerk
Tom de Hoog | CONTEXT interviewt Joyce Rombouts (midden) en Suzan Steehouwer (r) over de stappen naar een circulaire samenleving in Ridderkerk

Naar een circulaire samenleving

Elke overheidsorganisatie zoekt de weg in het bereiken van de klimaatdoelen. Ook in Ridderkerk is men volop aan de slag. Eén van de speerpunten is het realiseren van een circulaire samenleving in uiterlijk 2050. Wethouder Marten Japenga en adviseurs Jory Rombouts en Suzan Steehouwer adviseren en activeren maatschappelijke organisaties, inwoners en niet te vergeten de ambtelijke organisatie om stappen te zetten op weg naar een duurzame en circulaire toekomst. Tom de Hoog | CONTEXT interviewde de adviseurs om erachter te komen hoe de plannen concreet gemaakt worden en wat daarvan de winst is voor de samenleving.

uitvoeringsprogramma Ridderkerk

“In 2021 stelde het team Energietransitie en Klimaatadaptatie de klimaatvisie op voor de gemeente Ridderkerk. Op basis daarvan zijn uitvoeringsprogramma’s (UVP’s) gemaakt, waarvan die voor een circulaire samenleving in oktober van dat jaar door het college is vastgesteld”, aldus Marten Japenga. Hij is wethouder met onder meer milieu en duurzaamheid/circulaire samenleving in zijn portefeuille en onderschrijft het belang en de omvang van de circulaire transitie.

Samenwerking met PHI Factory

Als adviseur klimaat voor de gemeente Ridderkerk houdt Jory Rombouts zich binnen het team vooral bezig met energietransitie en klimaat. Haar collega Suzan Steehouwer, adviseur circulaire economie en voedsel, vult als ‘thematrekker circulair’ de rol van de gemeente verder in. Om de circulaire ambities vast te stellen en inhoud te geven namen zij een externe partij in de arm. Rombouts: “Externe expertise bij het te formuleren uitvoeringsplan circulaire samenleving vonden we bij PHI Factory. Zij zijn gestart met het afnemen van interviews bij maatschappelijke organisaties om te onderzoeken wat deze verwachten van de gemeente.”

Het complete artikel lees je op platform Duurzaam Gebouwd