Circulair inkopen door gemeentes

Voorbeeld van duurzame & circulaire keuzes. Bushokje met sedum dak in de gemeente Utrecht (foto: gem. Utrecht)

Het platform Duurzaam Gebouwd publiceerde mijn artikel over de praktijk van circulair inkopen door gemeentes. Waar staan ze? Wat zijn de keuzes? Hoe kunnen gemeentes een volgende stap zetten.

Verrassende voorbeelden van circulair inkoop kwamen boven water in de interviews die ik hield. Met wethouders van 3 gemeentes aan het woord wordt duidelijk waar de accentverschillen liggen en wat de ambities zijn.

Wat zijn de ambities? Enkele citaten

Wethouder Ap Reinders (Haarlemmermeer): “Per jaar willen we minimaal twee contracten voor grotere projecten, die aantoonbaar circulair worden ingericht.”

Wethouder Klaas Verschuure (Utrecht): “Het nieuwe college dat vorig jaar aantrad, heeft onlangs de doelstelling verhoogd naar 33% circulaire inkoop in 2022. Dit betekent eigenlijk dat we in  kansrijke sectoren 100% circulair moeten gaan inkopen.”

Wethouder Elly van Wageningen (Lelystad): “Binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) kunnen we inkoopkracht ontwikkelen, dus we zien de voordelen van de schaalvergroting. Zo volgen we de uitwerking van de inkooppakketten en passen dit waar mogelijk toe in de eigen inkoopprocedure. Nu al vragen we voor alle aanbestedingen een paragraaf duurzaamheid en circulariteit”

Lees  mijn artikel