Nederland kansrijke wereldspeler in het waterstofscenario

Ulco Vermeulen is vanuit zijn functie een spin in het web als het gaat om de levering en het transport van moleculaire energie in Nederland. Als lid van de Raad van Bestuur Gasunie en strategisch actief in vele gremia rondom verduurzaming van gasverbruik ziet hij een grote toekomst voor waterstof. Wanneer en hoe gaan we dat merken in ons land? Tom de Hoog | CONTEXT interviewde Vermeulen op de ‘zoutvlakte’ bij Veendam. Daar zit diep onder de grond de toekomst verstopt: waterstofopslag.

Naar een toekomstgericht bedrijf

Van aardgas naar waterstof is een stap. Hoe pakt een bedrijf dat zijn wordels heeft in gasopslag en -transport dat aan? Vermeulen: ‘We realiseerden ons goed dat we naar een andere wereld gingen. De vraag is dan hoe we, als bedrijf dat infrastructuur exploiteert, ons positioneren en zo goed mogelijk ten dienste staan van de samenleving. De sporen die we toen hebben uitgezet, volgen we nog steeds. Dat wil niet zeggen dat we denken de wijsheid in pacht te hebben, want de wereld verandert voortdurend. Daarom willen we dat de moleculen die in de Nederlandse energievoorziening gebruikt worden steeds schoner worden. Twee sporen die daarvoor zijn uitgezet, hebben grotendeels nog steeds met fossiele energie te maken. Dan doel ik op CO2-afvang (CCS) en warmte in de vorm van restwarmte uit andere (industriĆ«le) processen. Daarnaast zijn we met twee inherent duurzame sporen aan de slag gegaan: groen gas en waterstof.’

Lekker lezen mag ook best informatief zijn

Tom de Hoog | CONTEXT neemt interviews af met altijd als doel een informatieve en lekker lezende tekst.

Lees het complete interview met Ulco Vermeulen dat ik schreef voor platform Duurzaam Gebouwd.