Materialenpaspoort gebouwen taak van de overheid

“Materialenpaspoort gebouwen is een taak van de overheid”. Dat zegt Elphi Nelissen in haar rol als is aanjager voor verduurzamen van de bouwsector. Meer aandacht voor aanpasbaarheid, losmaakbaarheid en biobased heeft ook haar volle aandacht. Want er is nog veel te winnen aan duurzaamheid in de gebouwde omgeving.

In 2020 maakte Nelissen de overstap van de TU/Eindhoven naar Fontys Hogescholen. Zij staat graag aan het roer en als lid van het College van Bestuur kan ze opnieuw volop richting geven aan de ontwikkeling van het onderwijs voor de mensen die straks Nederland maken. Daarnaast onderneemt ze een ingewikkelde maar inspirerende reis als voorzitter van de transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Elphi Nelissen in Duurzaam Gebouwd magazine

Is de innovatiekracht van de bouwwereld wel voldoende?

“Ik vind als ik eerlijk ben dat de innovaties in de bouw langzaam gaan. Zeker vergeleken met andere sectoren. Daar is wel een excuus voor. De bouw wordt gegijzeld door de wijze waarop aanbestedingen plaatsvinden en men moet met te kleine marges zaken doen. Men kan zo nauwelijks geld reserveren voor innovaties. Kennis die bouwbedrijven ontwikkelen, kunnen ze ook lastig toegankelijk maken, dus delen, omdat dat weer de concurrentiepositie verzwakt. Ik neem het echt niemand kwalijk, maar het is jammer dat het zo is.”

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde Elphi Nelissen voor Duurzaam Gebouwd.