Schrijven voor Magentazorg magazines

Schrijven voor het web of schrijven voor papier. Niet altijd heeft het scherm de voorkeur voor communiceren. Zo kiest Magentazorg ervoor belangrijke informatie over de transitie in de zorg in de vorm van een gedrukt magazine te verspreiden. Er zijn magazines voor medewerkers, voor bewoners en cliënten en naasten en voor wat we ‘stage-holders’ noemen.

Papier leest lekker

Het vertrouwde format van een papieren magazine leent zich goed om complexe informatie in één oogopslag goed te presenteren (bijvoorbeeld een poster met een routekaart van projecten als insert). Daarnaast artikelen over de diverse vormen van zorgverlening: woonzorg en wijkzorg.

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde medewerkers, bewoners en familieleden en schreef diverse artikelen voor het magazine WIJZ van Magentazorg. Ook verscheen ‘U doet ertoe‘, een magazine voor de buitenwacht. Met veel lekker leesbare verhalen over de hoe zorg mensen helpt de kwaliteit in hun leven waar mogelijk te behouden.

Lekker leesbaar schrijven

Informatie verstrekken is nuttig, maar lezen moet leuk blijven. De vorm, de compositie van een tekst is waar het om gaat. Uit een interview van bijna een uur ontstaat een artikel dat bijvoorbeeld in 800 woorden het hele verhaal – herkenbaar voor de geïnterviewde – vertelt.

Dat betekent keuzes maken en de volgorde zo kiezen dat een logische opbouw ontstaat en er evenwicht in het verhaal zit. En, dat belangrijke punten in de tekst naar voren komen. Iedereen die interviews afneemt weet dat de volgorde van het interview anders is dan de presentatie in het daaruit voortkomende artikel. Dat is wat tekstschrijven een creatief beroep maakt.

Tekstschrijven is dus meer dan (zoekmachine)woorden aan elkaar rijgen om zo ‘gevonden te worden’. Bovendien, het gaat om echte interesse in het onderwerp en dus verdiept Tom de Hoog | CONTEXT zich in de achtergronden. Zo ontstaat de balans tussen informatief en lekker lezen. En, is dat niet precies wat de lezer verwacht?