Interviews Wakker worden met …

In 2014 en 2015 plaatste het platform Duurzaam Gebouwd onder de titel ‘Wakker worden met …’ interviews van mij met een CEO of manager bij een van de partners van het platform. De interviews over aspecten van duurzaamheid en ontwikkelingen in de sector en bij de bedrijven leverden altijd informatieve, korte artikelen op die uitnodigen om kennis te nemen van de visie van de geïnterviewden. Bijvoorbeeld dit Wakker Worden Met …-interview dat ook werd overgenomen op de website van de geïnterviewde.

Fris journalistiek concept voor interviews over duurzaamheid

Deze snelle vorm van nieuws vergaren bij ondernemingen bestond nog niet op het kennisplatform. In 2014 formuleerde ik het journalistieke concept en Duurzaam Gebouwd zag het als een toevoeging op de website. En, om partners een andere mogelijkheid te bieden zich te profileren. Dat wil niet zeggen dat het een ‘his masters voice’-vorm van journalistiek is. Mijn positie als freelance journalist voor het platform geeft mij genoeg afstand en garandeert een onafhankelijke opstelling.