Interview face-to-face of telefonisch?

Interviewen, de keuze

21 januari 2016: Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) wordt geïnterviewd door Tom de Hoog voor een artikel in Building Holland magazine en online op platform www.duurzaamgebouwd.nl
21 januari 2016: Maxime Verhagen (Bouwend Nederland) wordt geïnterviewd door Tom de Hoog voor een artikel in Building Holland magazine en online op platform www.duurzaamgebouwd.nl foto: Robert Tjalondo

Bij interviewen is er altijd de keuze tussen face-to-face en telefonisch. Beschikbaarheid, tijd, snelheid en kosten zijn de bepalende factoren. Maar er is wel een inhoudelijk verschil. Ben je in dezelfde ruimte in gesprek met de ander dan is er toch meer mogelijk. Er is meer concentratie en er is ook meer diepgang. Ik kies bij voorkeur voor face-to-face, maar als het niet anders kan voor telefonisch.

Interviewen: face-to-face als het kan

Geïnterviewden in de ogen kunnen kijken levert vaak meer op. Menselijke interactie tijdens een geprek kan een meerwaarde geven en extra nieuws- of informatieve waarde opleveren. Een mooi voorbeeld is mijn interview voor vakblad Elektropraktijk met enkele E-installateurs die in een kantooromgeving aan hoge eisen moesten voldoen om overlast tijdens werkzaamheden te voorkomen. Bij boorwerk in de plafonds mocht geen stof en gruis op de bureaus van medewerkers vallen. Om dit te ondervangen bedachten zij een even eenvoudige als geniale oplossing: een bewerkte beslagkom voor rond de boorkop. Zo kon boorgruis opgevangen worden. De vinding werd tijdens het interview  vol trots getoond door de mannen en zo kwamen zij door mij gefotografeerd ook in het artikel in vakblad Elektropraktijk terecht. Een gouden vondst …

Voor Duurzaam Gebouwd magazine schuif ik graag aan bij een opinieleider in de bouwsector. Het verhaal van de mens in het – doorgaans grote – bedrijf die zich inzet voor verduurzaming. Veelal gaat het om complexe processen en het zorgvuldig afwegen van keuzes en belangen. Op de nuances krijg je face-to-face altijd meer grip en diepgang. Sturen op de toekomst is altijd een onderdeel van mijn gesprek met deze doorgewinterde bestuurders. Lees hier een verkorte versie van mijn interview met Peter Vermaat van Enexis.

Interviewen: telefonisch als het moet

Als snelheid geboden is en het vergaren van veel meningen in korte tijd moet plaatsvinden, is telefonisch interviewen de aangewezen methode. Dat doe ik onder meer voor het platform Duurzaam Gebouwd.nl. In 2014 bedacht ik daarvoor de online rubriek ‘Wakker worden met …’ waarvoor ik wekelijks een interview afneem bij een CEO of manager van een de partnerbedrijven van Duurzaam Gebouwd.

De partners van het platform Duurzaam Gebouwd hebben altijd een verhaal over duurzaamheid inhet bedrijf waar ze leiding aan geven of waar ze voor werken. Of er is een productinnovatie die echt een stap vooruit is. Kortom, er is altijd nieuws en dat vraagt om een aansprekende en compacte manier van online presenteren. Dat is ‘Wakker worden met …’ met elke woensdag een journalistieke duurzame opfrisser. Artikelarchief

Op locatie interviewen is voor deze rubriek niet handig: het interview mag weinig tijd van de te benaderen persoon vragen en ook de afstemming en vervolgens plaatsing online moet zo snel mogelijk plaatsvinden. Daarom is telefonisch interviewen hier de beste aanpak. Snel werken is ook een kwaliteit.