E-learning voor KNX-certificering is doorbraak

Eric en Jos Zwemmer van Instaver Systems zorgen voor doorbraak met e-learning voor KNX-certificering
Eric en Jos Zwemmer van Instaver Systems zorgen voor doorbraak met e-learning voor KNX-certificering

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde Eric en Jos Zwemmer van Instaver Systems.  Hun Globalvizion e-learning voor KNX-certificering is een doorbraak voor de E- en W-installateurs die wel de kennis willen verwerven, maar niet vele uren in een leslokaal willen of kunnen doorbrengen. Ook leerlingen in het techniekonderwijs gaan met KNX e-learning kennismaken.

Eric Zwemmer: “We zijn geheel georiënteerd op KNX. We ontwerpen de software, verzorgen de implementatie en leveren KNX-hardware. Echt alles tot aan het installeren, want dat doet de installateur zelf. We hebben afnemers in heel Nederland en daarbuiten.” Met de opleidingen richt Instaver Systems zich op installateurs en grotere eindgebruikers met gecertificeerde KNX-cursussen in Nieuw-Vennep of op locatie. Nu maakt Instaver de stap naar het virtuele leslokaal met Globalvizion e-learning.

Gecertificeerde KNX-cursussen

“Wij waren al vroeg actief met EIB/KNX-cursussen en opleidingen voor professionals. Eigenlijk waren we er zelfs wat te vroeg mee in de jaren negentig. Enkele jaren terug hebben we de draad weer opgepakt omdat er veel vraag ontstond naar goede opleidingen”, aldus Eric Zwemmer. “KNX is immers de standaard voor bussystemen in gebouwautomatisering. Wij geven die cursussen voor het KNX-certificaat. Dat doen we op onze locatie in Nieuw-Vennep of op locatie. Ons practicum is mobiel en dat kunnen we overal mee naartoe nemen. We merkten wel dat professionals het lastig vinden om veel tijd te stoppen in cursusdagen. Dat valt moeilijk te combineren met het werk en dan haakt men af. Daarover raakten we in gesprek met Erik Nijhof van InstallatieWerk en zo is eigenlijk het idee voor e-learning ontstaan.”

Samenwerken met InstallatieWerk

Bij Installatiewerk, een opleider met een groot aantal vestigingen in Nederland, ziet men de ontwikkeling van Globalvizion e-learning door Instaver als een belangrijke stap. Kennis verwerven over KNX en ook het afsluitende certificaat behalen wordt zo bereikbaarder voor grotere groepen studenten. Ook de praktijkopleiders van InstallatieWerk kunnen voordelen hebben bij e-learning in het kader van bijscholen. Erik Nijhof, directeur Noord, Oost en Flevoland, zegt daarover: “Er was duidelijk behoefte aan een methode die KNX-kennis toegankelijk maakt voor leerlingen op niveau 3. Bij de ROC’s blijft KNX toch te veel onderbelicht. Dat kan ook niet anders gezien het brede pakket dat zij aanbieden. Met KNX basiscursus in de vorm van e-learning kunnen we leerlingen de kennis meegeven die de bedrijven vragen. Want die vraag ligt er duidelijk, domotica wordt steeds belangrijker. Dat we met Instaver graag samenwerken heeft alles te maken met hun onafhankelijke opstelling. De open cursussen die zij bieden zijn niet fabrikantgebonden en dat maakt ze extra waardevol. In het najaar gaan we met Instaver de pilot draaien voor de Globalvizion e-learning. Dat doen we onder meer met onze praktijkopleiders die zo tevens de nodige KNX-kennis opdoen. Het ligt dan in bedoeling om in voorjaar 2016 de e-learning breed te introduceren. We hebben veel vertrouwen in Globalvizion e-learning, ook al omdat Instaver als systemintegrator de technische ontwikkelingen van KNX op de voet volgt en die kennis in de cursussen toepast.”

Kort maar gedegen ontwikkeltraject

Bij het opzetten van het KNX-e-learningprogramma is Instaver niet over een nacht ijs gegaan, ook al is men in zes maanden van idee tot product gekomen. Met veel facetten is rekening gehouden om zo een compleet mogelijke en tevens KNX-gecertificeerd e-learningtool op te leveren. Eric Zwemmer: “De eerste gedachte was een e-learning practicum, maar gaandeweg vonden we dat er ook een examen deel moet uitmaken van het programma. Onze reguliere cursus is gecertificeerd door de KNX Association en dat willen we voor e-learning ook graag. Dus wij passen ons geheel aan de wensen van hen aan. Dat houdt in dat dat examen deel gaat uitmaken van Globalvizion e-learning. Per hoofdstuk passen we een vragenset over de theorie toe als voorwaarde voor toegang tot een volgende module. Overigens moet men voor het afsluitende examen nu nog wel naar een gecertificeerd KNX-trainingscentrum om daar met de ‘harde’ componenten te werken Alleen zo kan het officiële KNX-certificaat behaald worden wat recht geeft op het gebruik van het partnerlogo.”

Webbased

De kennis over het opzetten van een e-learningtool heeft Instaver verkregen middels een medewerker die vanuit zijn hbo-informaticastudie al veel met dergelijke programma’s te maken had. Door dat te vertalen naar een cursusopzet voor KNX ontstaat nu een unieke mogelijkheid om ‘op afstand’ deze specialistische kennis te verwerven. Eric Zwemmer: “Een onderdeel van de oriëntatie was bijvoorbeeld de keuze van het ontwikkelplatform. Er is veel aan de markt, maar ons team koos voor combinatie van open source-oplossingen. Voor de cursist is het belangrijk om te weten dat onze e-learning op het web draait onder Windows en de andere platformen. De interface heeft veel aandacht gekregen en zal nog door een gespecialiseerde dienstverlener worden gefinetuned voordat de KNX-certificering plaatsvindt. Daarnaast is er een functie waarbij een stem de lesstof en/of vragen voorleest, een verplichting vanuit de KNX Association.” Ook voor dataopslag zijn de nodige maatregelen getroffen en kan het data center waar Instaver mee samenwerkt snel opschalen. Eric Zwemmer: “Of het nu gaat om vierhonderd of vierduizend cursisten maakt niet uit. Ons data center kan dat aan.”

Over de grens?

“In Nederland zijn meerdere KNX-opleiders en –trainers, die kunnen straks op zeer aantrekkelijke condities onze e-learning inzetten voor hun cursisten”, aldus Eric Zwemmer. Jos Zwemmer vult aan: “Wij stellen we dit platform onder het Globalvizion -label ook beschikbaar aan samenwerkende ‘concullega’s’ en gecertificeerde trainingscentra in Nederland en daarbuiten. Ons doel is om KNX te promoten en nog groter te maken.” Ook uit de ons omringende landen en zelfs vanuit andere werelddelen is er belangstelling voor het KNX-e-learningconcept van Instaver. Eric Zwemmer: “Er komen anderstalige versies, want we kijken verder dan Nederland. We weten dat er in de wereld enkele andere partijen ook bezig zijn met e-learning, maar die doen dat op een andere manier. De KNX Association heeft ons verzekerd dat wij voorlopers zijn op het gebeid van KNX e-learning. We zijn ook de eerste aanbieder die online gaat met dit e-learning tool voor de KNX-community. De requirements van de KNX Association geven daarbij onder meer aan dat er een e-learningsysteem een helpdesk moet bieden, die minimaal twee uur per dag online is en communiceert in de voertaal van de cursus. Dus bieden we live support. In Nederland is dat geen punt, maar als je de bijvoorbeeld de Amerikaanse of Chinese markt wil bedienen, heb je met grote tijdverschillen en met meerdere talen te maken. Daar studeren we op.”

Minder tijd en geld

Globalvizion e-learning is onafhankelijk van fabrikanten opgezet, maar zal in de toekomst ook op producttrainingen op maat kunnen leveren. Dat zal niet direct bij de start gebeuren, maar wordt na de introductiefase een volgende stap. Diverse partijen hebben Instaver al gepolst voor het ontwikkelen van een module op maat. Jos Zwemmer: “Wij krijgen vaak vragen van cursisten over componenten van een bepaald merk. Bijvoorbeeld het aanpassen van parameters in een actor. Juist ook dat soort vragen kan je perfect ondervangen met een cursus op maat, dus rondom het specifieke product van een fabrikant.” Voor Eric Zwemmer is het helder: “We komen met een goed pakket, daar zijn we van overtuigd. Het volgen ervan kost ongeveer 30 uur en dan wel op het moment dat de cursist dat uitkomt. En dat kan aantrekkelijker zijn dan vijf dagen achter elkaar op locatie een cursus volgen. Daarbij, als een cursusgang oude stijl – dus op locatie – rond de 1300 euro kost, inclusief examen, dan zal Globalvizion e-learning minder dan de helft gaan kosten. Ik denk dat we daarmee een zeer interessant aanbod hebben voor de E-W-installateur die een KNX-certificering wil verwerven.”

Dit artikel verscheen in Elektropraktijk 2015 nummer 5; foto: Tom de Hoog | CONTEXT