Categorieën
Dit werkt Journalistieke producties

Nieuws over het steuntje in de rug voor jongeren

Tekst voor een goede zaak, want Stichting Z11 Jongerencoaching geeft jongeren die moeite hebben de juiste weg naar hun toekomst te vinden een steuntje in de rug. Dat doen vrijwilligers die zich als coach aanmelden. Zij begeleiden jongeren in Noord-Kennemerland een bepaalde periode en helpen hem of haar met zaken als afspraken maken en je daaraan houden, motivatie om te leren, verstandig gebruik van sociale media en het omgaan met problemen in de gezinssituatie. Noem het hulpverlening ‘light’, feit blijft dat inmiddels tientallen jongeren richting hebben kunnen geven aan hun toekomst dankzij het ruggensteuntje dat een Z11-jongerencoach hen gaf.

Informeren, motiveren en attenderen

Digitale nieuwsbrieven zijn een uitstekend middel om specifieke doelgroepen te informeren en te enthousiasmeren. Dat geldt de interne doelgroepen van Z11 Jongerencoaching, de vrijwilligers op het stafbureau, de projectleider en de coaches. Dat geldt ook de externe doelgroepen als beleidsmakers, landelijke projectleiders en de schoolcontacten in de vorm van schoolbesturen en zorgcoördinatoren. Ik verzamel en (her)schrijf – als vrijwilliger – de input voor de nieuwsbrieven en maak daarvan een lekker lezend tekstproduct.

Categorieën
Dit werkt Journalistieke producties Webcontent

Nebo in het nieuw

28 juli 2014 markeerde de lancering van de vernieuwde website van Het Huis Nebo. Tom de Hoog | CONTEXT schreef voor dit project de nieuwe webcontent met oog voor – naasten van – de (toekomstige) bewoners en de professionals die er werken.

Het doel van de vernieuwing van de website is dat ouderen die er wellicht komen wonen en revalidanten informatie over het Huis Nebo snel kunnen vinden. Zo zijn voor bewoners en omwonenden de wekelijkse activiteiten voortaan makkelijk te vinden via het overzicht op de homepage. Maar ook voor wie benieuwd is naar zorgdiensten voor wijkbewoners is de website een aanrader.

De vormgeving van de website is in lijn met de recent vernieuwde Bronovo-website. Beide websites kwamen tot stand in nauwe samenwerking met alle medewerkers en input van patiënten en cliënten.

Interviews met zorgprofessionals mede de basis voor webcontent

Vernieuwing is ook iets wat in de dagelijkse praktijk speelt van de zorgprofessionals die in het Huis Nebo werken. Hun verhaal daarover wilde ik graag terugzien op de site en dus heb ik een aantal van hen geïnterviewd. In de quotes die ik gebruikte komt dat terug. Daarnaast bevat de website uiteraard veel feitelijke informatie op over hoe een verpleeghuis werkt en voor wie het bestemd is. Dat Nebo ook als ‘huis’ in de wijk een rol speelt is nu ook goed naar voren gekomen. Dit alles maakte het schrijven van deze webcontent tot een geweldig leuk project. Het Huis Nebo staat als een huis!

Categorieën
Dit werkt Concept, copy en meer

Schoolgids opgestrakt

Schoolgids opgestrakt, dat vat adequaat samen wat vormgever Jean-Paul Mombers van Made by Mombers en ik voor de directie van vo-school Daaf Geluk in Haarlem deden.

Opfrisser is noodzakelijk

Soms wordt een schoolgids een beetje een vergaarbak. Alles staat erin maar het leest niet lekker meer en het loopt allemaal niet goed. De steeds herhaalde opmaak is in al die jaren ook versleten en het zit allemaal niet meer zo strak in het jasje. Dan is het nodig de informatie én de presentatie van de grond af opnieuw op te bouwen.

Opnieuw indelen, groeperen, herschrijven

Het werk begint met het opnieuw indelen van informatie in logische clusters. Dan volgt het herschrijven van bestaande inhoud met de toevoeging van noodzakelijke nieuwe elementen. Vervolgens doe ik voor de zekerheid een taalcorrectieronde via de Taaladviesdienst van Onze Taal. Altijd goed om te doen, want de spelcheck van bekende (beruchte?) tekstverwerkers is echt onbruikbaar als foutloze tekst een eis is.

De gids is klaar: opgestrakt en wel kan die er weer een tijdje tegen!

Categorieën
Dit werkt Journalistieke producties

Inhoudelijk interview voor tijdschrift Trans

Pieter van Gemeren, IT-architect bij Bronovo, schreef een voorstel voor het veilig, laagdrempelig en kostenvriendelijk verzenden van e-mail tussen hulpverleners die zijn aangesloten bij RSO Haaglanden. ik interviewde hem over deze onwikkeling die voorrang geeft aan veiligheid.

Met de al aanwezige apparatuur en software bij de aangesloten organisaties kan e-mail al secure worden verzonden tussen de mailservers. Een voordeel van de door Van Gemeren voorgestelde aanpak is ook dat deze gebruikers geen aparte inlog en wachtwoorden hoeven te leren, want de versleuteling van data gebeurt in de  achtergrond. Een ander voordeel: bij secure e-mailen naar patiënten en huisartsen kunnen de kosten beperkt blijven.

Interview met IT’er

Mensen delen graag informatie met een interviewer die gesprekspartners op hun gemak stelt, die weet waar het over gaat (voorbereiding!) en die daarop een tekst baseert die recht doet aan de investering die zij er in tijd en aandacht aan geven.

Lees hier het artikel.

Categorieën
Dit werkt Concept, copy en meer

Slagzin voor Bonhoeffer College

Het Castricumse Bonhoeffer College wil de identiteit terugzien in een themaregel. Daarvoor bedacht Tom de Hoog | CONTEXT de slagzin ‘Eigentijds, eigenwijs‘ die volgens alle betrokkenen samenvat wat men wil zijn en wenst uit te dragen.

Website Bonhoeffer College, Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium
Website Bonhoeffer College, Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium

Sprankelende themaregel voor de meest eigenwijze school in Castricum

Hoe kom je tot een pakkende slagzin of themaregel? Daar zijn vast een heleboel recepten voor bedacht door de communicatiesector die vooral veel geld wil rekenen voor een dergelijke opdracht. Maar dikdoenerij en blabla is niet mijn stijl bij het maken van een slagzin.

Om tot de themaregel te komen heb ik mij samen met de vormgever verdiept in wat het proces rond onderwijs voor resultaat moet opleveren, wat deze school zelf vindt hoe ze nu al overkomen op al hun ‘stakeholders’, wat de kwaliteiten van de organisatie zijn en ook de historie van deze school en waar bijvoorbeeld de naamgever voor stond. Daar komt dan bij wat je gewoonweg ‘inspiratie’ noemt. Daaruit rolt dan het nu gekozen thema ‘Eigentijds, eigenwijs’ dat terugkomt in online en offline uitingen.

Opfrisser voor de schoolgids

Ook de schoolgids kreeg een opfrisser wat tekstinhoud betreft: puntiger, compacter en vooral beter ingedeeld. Dat laatste op basis van een rubriekensysteem dat ik samen met vormgever Jean-Paul Mombers van MadebyMombers bureau voor grafische vormgeving uitwerkte. Ook de navigatie-opzet van de nieuwe website is van mijn hand. De  vormgeving van de gids en van de website zijn door Jean-Paul Mombers gedaan.

Categorieën
Dit werkt Concept, copy en meer

Pakkende tekst voor EMC

Tom-de-Hoog-bij-EMC-december-2012
Tom de Hoog in gesprek met Lars Nieukerke

Werken bij EMC is top

Als je een goede werkgever bent, wil je dat weten ook. De Nederlandse vestiging van EMC biedt salestalenten een prima positie. Om dat uit te dragen en ook om duidelijk te maken dat EMC een ‘Great Place to Work’ is, maakte Tom de Hoog een rondgang door het bedrijf.

Ik nam interviews af bij mensen op sleutelposities, had intensief overleg met het managementteam, voerde gesprekken met doorgewinterde salesprofi’s die het allemaal al meegemaakt hebben, naast ‘rookies’ die nog op een roze wolk door het bedrijf lopen.

Pakkende tekst voor a great place to work

Het resultaat werd in no-time omgezet in pakkende tekst voor een dik document dat als PDF is verspreid. Hard hollen voor de klant, dat doen we graag: EMC kwam in 2013 nieuw binnen op de 22e positie in de ranglijst van multinationals bij Great Place to Work!

Categorieën
Dit werkt Journalistieke producties

Triversum Jaarkrant: “zorg moet simpeler”

In de jaarkrant 2013 van Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, komt de ingrijpende transitie in de jeugdzorg aan de orde. Dat gebeurt in de vorm van interviews:  met een wethouder, een beleidsambtenaar en met de Raad van Bestuur en medewerkers van Triversum.

Transitie in zorg is ingrijpend

Interviews met alle partijen die een belang hebben in de zorg voor kinderen en jongeren die kampen met psychische problematiek levert een palet aan meningen op. Door te kiezen voor de interviewvorm stapt de lezer gemakkelijk in. Communiceren met de mensen in je organisatie doe je namelijk niet over de hoofden heen.

Doorvragen is de boodschap

Mensen willen hun verhaal best kwijt als ze de juiste vragen krijgen voorgeschoteld. En, als ze worden bevraagd op hun visie en gevoel over hoe een organisatie zich ontwikkelt, wat er in het werkveld speelt en hoe de overheid omspringt met psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren.

Samen met de communicatieprofessionals van Triversum maakte ik een inspirerende jaarkrant.