Categorieën
Journalistieke producties

Schrijven voor Magentazorg magazines

Schrijven voor het web of schrijven voor papier. Niet altijd heeft het scherm de voorkeur voor communiceren. Zo kiest Magentazorg ervoor belangrijke informatie over de transitie in de zorg in de vorm van een gedrukt magazine te verspreiden. Er zijn magazines voor medewerkers, voor bewoners en cliënten en naasten en voor wat we ‘stage-holders’ noemen.

Papier leest lekker

Het vertrouwde format van een papieren magazine leent zich goed om complexe informatie in één oogopslag goed te presenteren (bijvoorbeeld een poster met een routekaart van projecten als insert). Daarnaast artikelen over de diverse vormen van zorgverlening: woonzorg en wijkzorg.

Tom de Hoog | CONTEXT interviewde medewerkers, bewoners en familieleden en schreef diverse artikelen voor het magazine WIJZ van Magentazorg. Ook verscheen ‘U doet ertoe‘, een magazine voor de buitenwacht. Met veel lekker leesbare verhalen over de hoe zorg mensen helpt de kwaliteit in hun leven waar mogelijk te behouden.

Lekker leesbaar schrijven

Informatie verstrekken is nuttig, maar lezen moet leuk blijven. De vorm, de compositie van een tekst is waar het om gaat. Uit een interview van bijna een uur ontstaat een artikel dat bijvoorbeeld in 800 woorden het hele verhaal – herkenbaar voor de geïnterviewde – vertelt.

Dat betekent keuzes maken en de volgorde zo kiezen dat een logische opbouw ontstaat en er evenwicht in het verhaal zit. En, dat belangrijke punten in de tekst naar voren komen. Iedereen die interviews afneemt weet dat de volgorde van het interview anders is dan de presentatie in het daaruit voortkomende artikel. Dat is wat tekstschrijven een creatief beroep maakt.

Tekstschrijven is dus meer dan (zoekmachine)woorden aan elkaar rijgen om zo ‘gevonden te worden’. Bovendien, het gaat om echte interesse in het onderwerp en dus verdiept Tom de Hoog | CONTEXT zich in de achtergronden. Zo ontstaat de balans tussen informatief en lekker lezen. En, is dat niet precies wat de lezer verwacht?

Categorieën
Dit werkt Concept, copy en meer Webcontent

Communicatie Z11 krijgt nieuwe impuls

Stichting Jongerencoaching Z11 had duidelijk een nieuwe impuls nodig in de presentatie. De huisstijl, website en diverse andere communicatie-uitingen vertoonden slijtage en dus was een opfrisser nodig. Daarbij was er de wens om ook meer te laten zien wat Z11 kan betekenen voor jongeren die een steun in de rug kunnen gebruiken.

Nieuwe formulering van de visie en missie Z11

Het bestuur van Z11 was op zoek naar een puntige herformulering van de uitgangspunten. Tom de Hoog | CONTEXT hielp bij het herformuleren van de visie en missie. Die staan nu iedereen weer scherp voor ogen en onderschrijven de maatschappelijke waarde van Z11.

Nieuwe website met focus op doelgroep

Z11 website
Z11 website

De oude website probeerde naast de jongeren ook allerlei ‘stakeholders’ te bereiken met informatie over Z11. Multisporenbeleid dat niet werkt. De nieuwe website heeft focus en is primair gericht op jongeren.  Jonge mensen die met vragen zitten over zichzelf en hun toekomst, maar wel gemotiveerd zijn om hun problematiek aan pakken.

Voor deze jongeren heeft Z11 een grote groep goed getrainde en van VOG’s voorziene coaches. Dat verhaal wordt nu vertelt met direct op home een aantal minicases die vertellen wat Z11 in de praktijk ontmoet bij jongeren. De tekst nam Tom de Hoog | CONTEXT onder handen, in nauwe samenwerking vormgever Mirella Stoop van MOS Reclame, net als Tom ook actief als vrijwilliger voor Z11.

Video laat zien hoe Z11 het verschil kan maken

video voor Z11
video voor Z11

Een andere manier om nog meer te laten zien en spreken wat Z11 doet en hoe dat in zijn werk gaat is een video die jo9ngeren en coaches toont. Dat idee is door Tom de Hoog | CONTEXT bedacht en in een scenario uitgewerkt dat vervolgens door studenten van die Media Academie Amsterdam gerealiseerd. Met deze video kan een communicatieprogramma gestart worden dat middels social media Z11 onder ogen van velen brengt. Dat is voor de opvolgers van Tom de Hoog, want die stopt na 5 jaar inzet voor Z11 in december 2016. Dus wie zich geroepen voelt het estafettestokje over te nemen … meld je via info@z11jongerencoaching.nu.