Categorieën
Dit werkt Journalistieke producties

Nieuws over het steuntje in de rug voor jongeren

Tekst voor een goede zaak, want Stichting Z11 Jongerencoaching geeft jongeren die moeite hebben de juiste weg naar hun toekomst te vinden een steuntje in de rug. Dat doen vrijwilligers die zich als coach aanmelden. Zij begeleiden jongeren in Noord-Kennemerland een bepaalde periode en helpen hem of haar met zaken als afspraken maken en je daaraan houden, motivatie om te leren, verstandig gebruik van sociale media en het omgaan met problemen in de gezinssituatie. Noem het hulpverlening ‘light’, feit blijft dat inmiddels tientallen jongeren richting hebben kunnen geven aan hun toekomst dankzij het ruggensteuntje dat een Z11-jongerencoach hen gaf.

Informeren, motiveren en attenderen

Digitale nieuwsbrieven zijn een uitstekend middel om specifieke doelgroepen te informeren en te enthousiasmeren. Dat geldt de interne doelgroepen van Z11 Jongerencoaching, de vrijwilligers op het stafbureau, de projectleider en de coaches. Dat geldt ook de externe doelgroepen als beleidsmakers, landelijke projectleiders en de schoolcontacten in de vorm van schoolbesturen en zorgcoördinatoren. Ik verzamel en (her)schrijf – als vrijwilliger – de input voor de nieuwsbrieven en maak daarvan een lekker lezend tekstproduct.

Categorieën
Dit werkt Journalistieke producties Webcontent

Nebo in het nieuw

28 juli 2014 markeerde de lancering van de vernieuwde website van Het Huis Nebo. Tom de Hoog | CONTEXT schreef voor dit project de nieuwe webcontent met oog voor – naasten van – de (toekomstige) bewoners en de professionals die er werken.

Het doel van de vernieuwing van de website is dat ouderen die er wellicht komen wonen en revalidanten informatie over het Huis Nebo snel kunnen vinden. Zo zijn voor bewoners en omwonenden de wekelijkse activiteiten voortaan makkelijk te vinden via het overzicht op de homepage. Maar ook voor wie benieuwd is naar zorgdiensten voor wijkbewoners is de website een aanrader.

De vormgeving van de website is in lijn met de recent vernieuwde Bronovo-website. Beide websites kwamen tot stand in nauwe samenwerking met alle medewerkers en input van patiënten en cliënten.

Interviews met zorgprofessionals mede de basis voor webcontent

Vernieuwing is ook iets wat in de dagelijkse praktijk speelt van de zorgprofessionals die in het Huis Nebo werken. Hun verhaal daarover wilde ik graag terugzien op de site en dus heb ik een aantal van hen geïnterviewd. In de quotes die ik gebruikte komt dat terug. Daarnaast bevat de website uiteraard veel feitelijke informatie op over hoe een verpleeghuis werkt en voor wie het bestemd is. Dat Nebo ook als ‘huis’ in de wijk een rol speelt is nu ook goed naar voren gekomen. Dit alles maakte het schrijven van deze webcontent tot een geweldig leuk project. Het Huis Nebo staat als een huis!